Thứ Năm, 31 tháng 12, 2015

Cây Cảnh Dáng Trực Lắc - Informal Upright

1.Thế nào là cây cảnh dáng trực lắc ?
Cây Cảnh Dáng Trực Lắc - Informal Upright

Chúng ta hiểu trực có nghĩa là thẳng còn lắc trong từ lắc lư..
Chúng ta sẽ hiểu ở đây dáng trực lắc nghĩa là thân cây gần như thẳng và các nhánh cây mọc lắc lư
đan nhau theo từng tán từ dưới gốc lên ngọn .. và tại điểm ra tán thân cây có phần nghiêng nhẹ về cành đó.
Rất rễ hiểu nó hơi giống hình dích dắc . Dáng cây này bắt gặp khá nhiều trong thực tế.


2. hình ảnh thực tế để tạo dáng và nhận biết về kiểu dáng trực lắc
Cây Cảnh Dáng Trực Lắc - Informal Upright
Cây Cảnh Dáng Trực Lắc - Informal Upright

Cây Cảnh Dáng Trực Lắc - Informal Upright

3 . Tóm lại dạng thế cây trực lắc rất đẹp rất đơn giản và rễ tạo cho 1 số nghệ nhân mới vào nghề.
mặc dù đơn giản nhưng nó Lại ẩn chứa nhiều vẻ kỳ bí trong từng tác phẩm .