Thứ Sáu, 23 tháng 1, 2015

Thế cây Cảnh Thác Đổ

Thế Nào Là Thế Cây Cảnh Thác Đổ? 
Thế cây Cảnh Thác Đổ

Thế Thác Đổ Ở đây ta hiểu rất đơn giản là cái cây được trải dài từ trên xuống theo hình của 1 cái thác nước đang chảy  và gốc cây đặt ở vị chí cao như ngọn thác


Thế cây Cảnh Thác Đổ

Thế này kiểng cổ ít có thấy, là thế huyền độc thụ thân nằm bò qua miệng chậu, như bị trận cuồng phong xô ngã xuống ao, nên ngọn cây bẻ cong, thòng xuống thấp hơn đáy chậu.
Thế cây Cảnh Thác Đổ


Dáng thật mềm mại uốn cong hợp lý theo luật hồi đầu tự nhiên, vươn lên lúp búp có từng bậc rất đẹp, biều hiện cho sức sống làm cho người xem có cảm giác dễ chịu.
Thế cây Cảnh Thác Đổ