Thứ Năm, 22 tháng 1, 2015

Thế Cây cảnh song thụ

Thế Cây Song Thụ Là Gì.. Song Nghĩa là hai - thụ nghĩa là cây
song thụ ý nói là 2 cây tương đối già cỗi và có dáng giống nhau
Thế Cây cảnh song thụ

Bây giờ đến thế có hai cây trồng chung trong một chậu. 
Thế song thụ còn có thể song xiêu, hai cây to cao như huynh đệ, nhưng đều bị gió xô đổ ngã về một bên, hoặc một cây ngã bên này, một cây ngã về bên kia, theo chiều đối nghịch nhau để giữ thăng bằng, cành nhánh đều phân theo lối chi tiết, ngọn vươn thẳng lên và hồi đầu. 

Thế Cây cảnh song thụ

Thế này có vẻ đối ngịch với nhau, xung khắc với nhau như cây hoa huệ đỏ, một vòi có hai hoa xòe ra hai bên, đấu lưng lại với nhau vậy.

Thế Cây cảnh song thụ

 Cón nếu hai cây cùng ngã về một phía thì phải uốn các cành và ngọn vươn dài ra làm đối trọng và quy căn hồi đầu mới giữ vững được không đổ ngã, tượng trưng sự đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau, các nhánh có thể giao chi, quấn quýt lấy nhau xem rất đẹp.