Thứ Sáu, 23 tháng 1, 2015

Cây Cảnh Thế long cuốn thủy

Thế nào là cây cảnh thế Long Cuốn Thủy ?
Cây Cảnh Thế long cuốn thủy

Theo Tiếng Hán : Long là Rồng - Cuốn Trong Từ Cuốn Hút , Lôi Cuốn , Thủy Là Nước
Vậy Hiểu Sơ Sơ Thế Long Cuốn Thủy là hình ảnh con rồng đang hút nước  được tái hiện trên 1 gốc cây

Cây Cảnh Thế long cuốn thủy

Thế này dựa vào hình ảnh của rồng hút nước, thế này thường uốn với cây mai chiếu thủy, cây kim quýt.

Gốc to, uốn cong lại làm đầu cúi xuống lấy nước, thêm mắt, mũi miệng, trong nhỏ ngòai to. Thân uốn cong như rồng uốn khúc.

Cây Cảnh Thế long cuốn thủy

các cành thân tứ diện làm chân và mây, không xòe ra dài lắm, nhưng vươn móng bám vào mây lấy thế mạnh để hút nước, cành hầu làm mây che lấy thân, ngọn có thể vươn lên xòe ra làm đuôi hoặc hồi đầu vừa cân đối, dáng đẹp, đứng vững vàng hùng vĩ.